تبلیغات
صنایع دستی،آشپزی - انواع بازی باکودک

عزیزان همیشه شادو سلامت باشید


مقدمه
برگرفته ازنوشته های زهرا سادات جلالی نژاد


بازی با کودک
بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان به شمار می رود . مهم ترین واساسی ترین فعالیت کودک به شمار میرود که در عین سرگرم کردن کودک کارکردهای مهم دیگری را داراست که هریک از این کارکردها به جنبه ای از زندگی کودک مربوط میشوند که اورا برای ورود به زندگی بزرگسالی آماده می سازند.از این لحاظ شرایط بازی،اسباب بازی های مورد استفاده کودک ومدت زمانی که به بازی با کودک اختصاص داده میشود اهمیت شایان توجهی دارد.
خیلی از آموزشهای تربیتی را میتوان در خلال بازیها به کودک نشان دادوبه راحتی کودک را در مسیر درست تربیت نمود.همانطور که از خلال بازیهای کودک نیز میتوان به شرایط عاطفی کودک،احساسات وافکار کودک میتوان پی برد . بنابراین بسیار لازم است که مربیان به اهمیت بازی در زندگی کودک توجه داشته وشرایط مناسب رابرای بازیهای مناسب فراهم سازند.
مداد رنگی یک اسباب بازی خوب
بهترین سرگرمی برای کودکان در سن 3 تا5 سالگی،نقاشی است.پس وسایل نقاشی وبه خصوص مداد شمعی ها که نوک تیز نیستند برای این سن بسیار مناسبند .باید دقت کنید پشت جعبه این مدادها برچسبی وجود داشته باشد که شبیه این حروف واعداد رویش نوشته شده باشد:4236-ASTMDاین حروف واعداد نشان دهنده این هستند که مدادها توسط متخصصین سم شناسی مورد بررسی قرار گرفته وتایید شده اند.بچه ها در این سن از بازیهای نمایشی هم خوششان می آید .عروسکها هم در این سن ابزار مهمی برای پرورش مهارتهای کلامی به شمار میروند.اسباب بازیهای ساختنی ودستگاههای صوتی هم برای این سن مناسبند.در این سن ،هنوز ذهن کودک برای بازیهای منطقی وقلعده مند آماده نیست اما حافظه وتخیل اورا میشود با بعضی از اسباب بازیهای الکترونیکی یا بازیهای مربوط به کلمات تقویت کرد.
پازل برای کودکان
به وسیله این بازی ،کودک مفهوم نظم را درک میکند وتفکر منطقی در او ایجاد میشود.حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند واورا وادار میسازد تا قوای ذهنی خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد.
این بازی به کودک می آموزد که چگونه از راه منطقی به حل مسایل بپردازد.
کودک ،با استفاده از پازل های مکعبی ،مفهوم سطح وحجم وارتفاع را یاد میگیرد.
نحوه عرضه پازلها
پازل ها از تصاویر سه یا چهار قطعه ای درست می شود تا عکسهای پیچیده تریکه بیست وپهار یا سی وشش قطعه را دربر میگیرد،درست میشود.
در عرضه ی پازلها باید توجه داشته باشیم که با میزان سن ودرک وفهم کودک تناسب داشته باشد.پازل نباید آنقدر سخت باشد که کودک از حل آن عاجز شودواحساس شکست وناامیدی کند.به تعبیری ،پازل باید کودک را به مبارزه طلبی وتفکر وتامل واداردتا کودک از توانایی های  ذهنی وروانی خویش برای حل معما استفاده کند.ولی این مبارزطلبی وزور آزمایی فکری وروانی نباید خیلی ادامه یابد،وگرنه کودکاحساس شکست وحقارت میکندواز اعتماد به نفس او کاسته میشود
شکستهای کودک در بازی با هر اسباب بازی نباید از سه یا چهار بار بیشتر شود،وگرنه برای رشدشخصیت وسلامت روانی کودک مضراست.
پازل نباید آنقدر ساده واسان باشد که علاقه کودک را از بین ببرد ودر او ایجاد خستگی کند،بلکه باید کودک را به مبارزه فرا خواند واو،پس از مقداری تلاش وکوشش فکری بتواند برآن فایق آید تا برایش جذاب وشیرین باشد.
یکی دیگراز شیوه های تکمیل کردن این وسیله روش زنجیره ای برعکس است.بدین ترتیب که ابتدا تصویر کامل را به کودک نشان میدهیم وسپس آخرین قطعه ای که تصویر را کامل میکند از آن جدا میسازیم واز وی می خواهیم تا آن قطعه را در جای خود قرار دهد.به همین ترتیب پیش میرویم تا کودک مستقلا بتواند همه ی قطعات را به هم وصل کند وتصویر کامل را به وجود آورد البته،اگرکودک قادر به تکمیل تصویر باشد،میتوان ازهمان ابتدااز وی خواست تا تمام قطعات را در جای خود قرار دهدوتصویر راتکمیل کند.
تصاویر پازل بهتر است درباره ی موضوعهایی باشد که در محدوده ی تجربیات کودک قرار دارد وکودک بیشتر با آن آشنا شده است.تصاویر قهرمانان کارتون مثل پینوکیو،پسر شجاع وسند باد همیشه مورد علاقه ی کودکان هستند وآنان با آنها آشنایی قبلی دارند.
بادکنک بازی وانواع آن
بچه هارا در تالاری بزرگ ،یا فضای داخل حیاط مدرسه دور هم جمع میکنیم واز آنان میخواهیم به شکل دایره ای با فاصله ی مناسب بایستد وبه هریک بادکنک میدهیم وبه آنان میگوییم :
الف)بادکنک را با نوک انگشتان در هوا نگه دارید .
ب)بادکنک را با ضربه ی کف دست در هوا نگه دارید .
ج)بادکنک را با ضربه زدن با پا در هوا نگه دارید.
د)بادکنک را به هوا پرتاب کنید،سپس به دور خود بچرخید وآن را بگیرید .
ه)بادکنک را به هوا پرتاپ کنید و پنج بار دست بزنید وسپس بگیرید .
ز)بادکنک را به هوا پرتاپ کنید وبا پشت دست خود به آن ضربه بزنید ودر هوا نگه دارید .

کودک بادکنک ها را باد میکند ،معلم بر روی هر یک از بادکنک ها نواری می چسباند ،معلم هریک از کودکان را به رنگ ونام بادکنکش صدا میکند تا بادکنک را بر روی دیوار یا تخته سیاه بچسباند ."علی ،بادکنک قرمزت را روی دیوار بچسبان ! حسین بعد از بادکنک قرمز بادکنک زرد خودت را بچسبان !"به همین صورت ادامه میدهد تا مجموعه بادکنک ها شکل دیدنی را تشکیل دهد.
لی لی حوضک
در این بازی مادر یا بزرگتر دیگری دست کودک را در یک دست میگیرد وبا انگشت آن یکی دستش،کف دست کودک را قلقلک می دهد و می گوید:"لی لی حوضک جوجو اومد آب بخوره افتاد تو حوضک."انگشت کوچک را جمع می کند:"این درش آورد."انگشت دوم را جمع میکند "این شستش" انگشت سوم را جمع میکند "این پختش."کی خوردش؟"انگشت شصت را میگیرد وحرکت میدهد من من کله گنده "
این بازی با انواع شعرگونه های دیگر نیز اجرا میشود:"این کوچول موچوله ،این داداش(خواهر)کوچوله ،این با بای کوچوله ،این مامان کوچوله ،دوستشون داری ؟بله ،بله،یک دنیا ."
بازی خلاق برای کودکان
آیا می دانید بازی ها ی کودکان تاثیر بسیار زیادی بر هوش واستعداد آینده آنها خواهد داشت؟در این مقاله به شش نوع از این بازی ها می پردازیم...
1)شن بازی
وسایل مور نیاز:جعبه شن یا رفتن به کنار ساحل
روش انجام کار:کودک دست هایش را داخل شن فرو می کند . وقتی خوب دست هایش پوشیده شد،از او بخواهید سعی کند تا انگشتان دو دستش از زیر شن ها تکان بدهد .در مرحله ی بعد میتوانید روی پاهای او را هم شن بریزید وهمین فعالیت را با پاهایش انجام دهید .

2)اتوبوس،کشتی با قطار
روش انجام کار:ممکن است برای عبور ومرور در شهر از یک وسیله نفلیه خاص استفاده کنید واز شیوه های دیگر استفاده نکنید .برای نمونه ممکن است با وسیله نقلیه شخصی به عبور ومرور بپردازید.اگر چنین است ،یک روز به همراه کودکتان از وسایلی که معمولا از آنها استفاده نمیکنید (مثلا اتوبوسهای عمومی یا مینی بوس)استغاده کنید وگشتی در شهر بزنید .مطمئنا کودکتان از این سفر لذت بسیاری خواهد برد وسفر فوق برای هر دوی شما آموزش پرباری خواهد بود.

3)ورزش کردن به همراه شعر خواندن
روش انجام کار:یک شعر جالب انتخاب کنید .آن را با صدای بلند بخوانید.هر شعری برای خود حرکت،آهنگ،ریتم واحساس دارد.در هر حال با کودک خود هنگام خواندن اشعار ،حرکات جالبی به تناسب شعر انجام دهید.

4)افکار روشن
روش انجام کار:با کودکتان دراز بکشید وچشمهایتان را ببندید وبه آرامی صحبت کنید .بگویید که ما هر دو در سایه دراز کشیده ایم .سایه ای که خیلی دلپذیر است .نفس عمیق بکشید واحساس کنید در آرامش کامل هستید .تمام ناراحتی وغم وغصه هایتان را بیرون بریزید.نفس کشیدن را با خوشحالی ادامه دهید.نفس کشیدن وبه ذهن آوردن افکار ،احساسات خالص وبدون  غم وغصه ،افکار واحساسات ناخوشایند را از ذهنتان بیرون میکند وباعث میشد مملو از احساس شادکامی شوید.به اینترتیب ،شما وفرزندانتان احساس نزدیکی بیشتری با هم خواهید کرد.

5)بریدن وچسباندن گلها
وسایل مورد نیاز:گل های تازه ،کتاب سنگین ،مقوا ،چسب،پلاستیک نازک سفید رنگ یا کاغذ سلیفون،قیچی ،روزنامه.
روش انجام کار:کتاب را باز کنید وگل ها را لای روزنامه،بین صفحه های کتاب قرار دهید .همه ی گل ها را به همین صورت بین صفحه های کتاب جای دهید .کتاب را ببندید وچند روز صبر کنید.وقتی گلها خشک شدند،آنها را با دقت بردارید.پلاستیک را دو سانت بزرگتر از مقوا ببرید.حالا گلها را روی مقوا بچسبانیدوروی آن را با پلاستیک بپوشانید ودور آن را چسب بزنید.قسمت های تا خورده وگوشه را صاف کنیدتا گلها به حات طبیعی خود روی تابلو بمانند.

6)ابزار ساده برای تولید صدا وریتم
وسایل مورد نیاز:بطری های پلاستیکی گردن باریک ،برنج،لوبیا،ارزن،ماکارونی،نوار چسب.
روش انجام کار:بطری ها را پر از برنج ،لوبیا ،ماکارانی،وارزن کنید.در آنهارا محکم با چسب نواریببندید.با نوار چسب برایشان دستگیره بسازید .بهتر است برای هر کودک دو عدد از آنها تهیه کنید.حال اجازه دهیدکودکتان آنها را به دست بگیرندوتشویقشان کنید تا با تکان دادن وبه هم زدن دست ها صدا تولید کنند .میتوانید با پخش یک موزیک مفرح از کودکان بخواهید تا با تکان دادن بطری ها صدا تولید کنند وهمراه ان ها حرکت کنند.